Tüpte ve Şişede Besiyerleri

RTA Laboratuvarlarında ihtiyaca yönelik olarak her çeşit tüpte besiyeri üretilebilmektedir. Tüpte besiyerleri sıvı (broth) ve agar şeklinde kullanıcıya sunulur. Genel üretici besiyerlerimizin yanı sıra seçici besiyerlerimiz de bulunmaktadır. Besiyerlerimiz 16x110 cam tüplerde ve ya 17x115 polikarbonat tüplerde hazırlanır. Her tüpün üzerinde ürünün adı, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi, kalite kontrol suş bilgilerini içeren etiket bulunmaktadır. 
Tüpte besiyerleri kullanıcıya PVC ambalajlarda 20 adet, özel seperatörlü kutusunda 100 adet olarak ulaştırılır. Tüpte besiyerlerimizin miyadı ürün çeşidine göre 6-8 ay arasında değişmektedir. Kullanılacağı süreye kadar 2-8ºC arasında saklanmalıdır.

RTA Laboratuvarlarında ihtiyaca yönelik olarak her çeşit şişede besiyeri üretilebilmektedir. Genel üretici besiyerlerimizin yanı sıra seçici besiyerlerimiz de bulunmaktadır. Şişeler camdan yapılmış olup 100cc hacimlidir.Her şişenin üzerinde üzerinde ürünün adı, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi, kalite kontrol suş bilgilerini içeren etiket bulunmaktadır. Şişede besiyerleri kullanıcıya kutu içinde 25 adet olarak sunulmaktadır. Şişede besiyerlerimizin miyadı ürün çeşidine göre 6-8 ay arasında değişmektedir. Kullanılacağı süreye kadar 2-8ºC arasında saklanmalıdır.

Bütün şişede besiyerlerimiz CE işaretlidir.Ürün İsmi

Katalog no

Brain Heart Infusion Broth

01001

Buffered Peptone Water

01101

Mueller Hinton Broth

01008

Selenite F Broth

01013

Sim Medium

01014

Simmons Citrate Agar

01015

Triple Sugır Iron Agar

01017

Tryptic Soy Broth

01018

Urea Agar

01021

Clark Lubs Broth

01004

RVS Broth

01026

Fluid Thioglycollate Broth

01202

Indol Broth

01006

Sabouraud Dextrose Broth

01028


Kromojenik besiyerleri

CHROMagar kromojenik besiyerleri bir çok patojenik mikroorganizmanın rengine göre tanımlanmasını sağlayan besiyerleridir. Hızlı ve güvenilir bir yöntemdir. RTA Laboratuvarlarında kromojenik besiyerleri petride ve cyrovial tüplerde hazırlanarak kullanıcıya sunulur.

CHROMagar™ Candida

Mayalar; özellikle yaşlılar, AIDS hastaları vb. gibi bağışıklığı az olan insanlar için gittikçe önemli hale gelen patojenlerdir. CHROMagar Candida sadece klasik Sabouraud Agar gibi mayaların büyümesi ve tanısını sağlamaz, ayrıca sadece koloni rengine bakarak değişik Candida türlerini anında ayırmanızı sağlar. CHROMagar Candida karışık maya kültürlerinin kolay tanısını sağlar. Bazı durumlarda örnekler içinde minör populasyon olarak bulunan antifungal resistant suşların varlığını belirleyebilir. 

Türler      Koloni Rengi   Duyarlılık&Özgüllük
C.albicans Yeşil                                                       >%99 (1)
 C.tropicalis Metalik mavi >%99 (1)
 C.krusei Kadife pembe                                          >%99 (1)

1) Odds F.C. ve bernaets R.1994.J.Clin. Microbiol.32:1923-1929

CHROMagar™ Orientation

Bu besiyerinin asıl amacı idrar yolu patojenlerinin belirlenmesidir. Bununla birlikte CHROMagar Orientation, birçok mikroorganizmanın izolasyonu için genel bir besiyeri olarak da kullanılabilir. Örneğin, enfekte olmuş diğer alanlardaki (örneğin yara izlerindeki) mikroorganizmaların tanısı CHROMagar Orientation ile yapılabilir. Nosokomiyal ve çoklu rezistan mikroorganizmaların tanısında çeşitli antibiyotiklerin eklenmesi faydalıdır.

Türler      Koloni Rengi    Duyarlılık&Özgüllük
E.coli                                     Kırmızı                                                %99,3 (2)
Klebsiella, Citrobacter                Metalik Mavi                                           ---
Enterococcus                            Turkuaz Mavi                                          ---
P.mirabilis                               Şeffaf+Kahverengi                                   --- 
S.Saprophyticus                        Opak Pembe                                           ---
S.aureus                                 Renksiz Opak                                         ---
2) Merlino J. et al. 1996. J.Clin. Microbiol. 34: 1788-1793 

CHROMagar™ Staph aureus

Staphylococcus aureus klinik alanda ve gıda endüstrisinde rastlanan majör bir patojen bakteridir. S.aureus'a bağlı nosokomiyal enfeksiyonlar gittikçe artan problemler yaratmaktadırlar ve böylece her geçen gün S.aureus tanısı daha önemli hale gelmektedir. Geleneksel besiyeri ile mannitol fermantasyonu birçok yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlara sebep olmaktadır. CHROMagar Staph aureus, S.aureus tanısını 24 saat sonra rakipsiz bir duyarlılık ve özgüllük ile gerçekleştirir. Bu yolla non-S.aureus suşlara yapılan birçok gereksiz katalaz ve lateks aglutinasyon testleri de ortadan kaldırılmış olur.
Türler      Koloni Rengi       Duyarlılık Özgüllük
S.aureus                              Açık Pembe Leylak                   %95,5 (3) %99,4 (3)
Diğerleri Mavi, renksiz vs.                         -----                         -----
3) Gaillot et al. 2000. J. Clin. Microbiol. 38:1587-1591 

CHROMagar™ MRSA

Yakın zamana kadar, birçok hastane Methicillin Resistant Staphylosoccus aureus (MRSA) ile enfekte oldu. Ne yazık ki, mevcut besiyerleri MRSA tanısında güvenilmez sonuçlar vermeye devam ediyor.

CHROMagar MRSA, hastaların taşıdığı ve yaydığı MRSA'nın tanısında gerçek bir başarı sağlayan devrim yaratacak bir ürün. %100'e yakın bir duyarlılık ve özgüllük ile, CHROMagar MRSA 24 saatlik inkübasyon süresi sonucunda düşük mukavemetli MRSA suşlarının bile leylak koloniler sayesinde kolayca tanısını sağlıyor.Türler

Koloni Rengi

Duyarlılık

Özgüllük

MRSA

Açık pembe-leylak

%100 (4)

%100 (4)

MRSA

Inhibe edilmiş.

%100 (4)

%100 (4)

4) Taguchi et al. 2004. J. Jap. Ass. Infec. Dis. Jan. 54-58

CHROMagar™ O157

E.coli O157'nin tanısında kullanılan geleneksel yol olan Sorbitol Mac Conkey Agar düşük özgüllük oranı sebebiyle birçok yanlış pozitif sonuca sebep olur. (Proteus, E.hermanii, vb.) Patojenler kırmızı renkli koloniler arasında renksiz koloniler oluşturduğundan Sorbitol Mac Conkey Agar'ın okunması da oldukça zordur.

CHROMagar O157, E.coli O157'nin renksiz ve mavi koloniler arasında leylak renkli koloniler oluşturmasını sağlayarak tanısını kolaylaştıran bir kromojenik besiyeridir. Besiyeri içine potasum tellurit eklenerek seçicilik arttırılabilir.Türler

Koloni Rengi

Duyarlılık

E.coli O157

Leylak

%98 (5)

E.coli sppr

Mavi

---

Diğerleri Mavi, renksiz vb. ---
5) Bettelheim K.A. 1998. J.Appl. Microbiol. 85: 425-428CHROMagar™ Salmonella

Salmonella tanısı için kullanılan geleneksel besiyerleri çok düşük özgüllüğe sahiptir. Şüpheli koloniler için yapılan gereksiz tetkiklerin yarattığı iş gücü o kadar çoktur ki, gerçek Salmonella kolonileri rutin testler sırasında gözden kaçırılabilir. CHROMagar Salmonella çok yüksek özgüllüğe sahiptir ve bu sayede: (1) pozitif sonuç veren ve kontrol edilmesi gereken daha az örnek olur ve (2) örnek başına 10 değişik şüpheli koloninin araştırılması gerekmez.

Türler

Koloni Rengi

Duyarlılık

Salmonella

Leylak

%100 (6)

E.coli koliform

Mavi

---

P.mirabilis Mavi ve inhibe edilmiş ---
6) Gaillot O. et al. 1999. J. Clin. Microbiol. 37: 762-765.

CHROMagar™ Vibrio

V.parahaemolyticus, V.vulnificus & V.cholerae ciddi deniz mahsulü zehirlenmelerine yol açabilen patojen bakterilerdir. Bu bakterilerin kullanılan tanısında geleneksel metodlar (TCBS) uzun, gereksiz iş yükü yaratan ve duyarlılığı az olan metodlardır. Oysa CHROMagar Vibrio, V.parahaemolyticus, V.vulnificus & V.cholerae'nın diğer Vibrio türlerinden izolasyon adımında koloni renkleri sayesinde kolayca ayrılmalarını sağlar. Ayrıca duyarlılığı geleneksel metodlardan daha yüksektir
Türler

Koloni Rengi

V.parahaemolyticus

Leylak

V.vulnificus & V.cholerae

Mavi

V.alginolyticus Renksiz

CHROMagar™ Listeria

Listeria monocytogenes ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilen patojen bir bakteridir. L.monocytogenes ve L.innocua benzer biyokimyasal özelliklere sahip olduklarından geleneksel besiyerleri ile (Palcam, Oxford) ayırt edilemezler. CHROMagar Listeria ile L.monocytogenes kolonileri beyaz opak bir hale ile çevrelenmiş özel bir mavi renkte görünürler.

CHROMagar Listeria metodu ile negatif örneklerin tanısı sadece 2 gün alır. Bu metod yalnızca basit bir Fraser zenginleştirici adımını gerektirir ve AFNOR organizasyonu tarafından valide edilmiştir.Türler

Koloni Rengi

Duyarlılık

L.monocytogenes

Beyaz haleli mavi

%100 (8)

L.innocua

Mavi

---

Diğerleri Mavi, renksiz veya inhibe edilmiş ---
8) AFNOR validasyon çalışması, Coignard M.2001.ref CHR-21/1-12/01.

CHROMagar™ E.coli , CHROMagar™ ECC, CHROMagar™ Liquid ECC

E.coli bacterisi fekal kontaminasyon göstergesidir. Genel gıda standardı limitleri yaklaşık olarak gram başına 50 E.coli bakterisidir. Bu sebeple tanıları ve sayımları oldukça önemlidir. E.coli tanısında kullanılan geleneksel metodlar oldukça bıktırıcıdır ve şüpheli kolonilerin testlerinin yarattığı iş yükü çok fazladır.

CHROMagar E.coli, E.coli kolonilerini direk mavi renkli olarak gösteren ve böylece bu önemli hijyen göstergesinin tanı ve sayımını çok basit hale getiren bir kültür ortamıdır.

CHROMagar ECC, ek olarak diğer koliformları da kırmızı renkli koloniler olarak gösterir. Bu ayrıca, şüpheli hijyen durumlarının iyi bir göstergesidir.

CHROMagar Liquid ECC, E.coli ve koliformların su numunelerinden tanısını sağlayan ped tekniği için broth olarak kullanılır. Inoküle edilmiş membran filtrasyon CHROMagar Liquid ECC emdirilmiş bir ped üzerine konur.CHROMagar™ Mastitis

Mastitis infeksiyonlarını da içeren ana patojen bakterilerin teşhisi ve tiplendirilmesi için kullanılan komplementer bir besiyeridir. Mastitis meme dokusunun iltihaplanmasıdır. En çok süt veren büyük baş hayvanlarda görülür. Süt verimini azaltır ve sütün yapısını bozar. Bu nedenle özellikle hayvancılıkta hastalığın hangi etkenden kaynaklandığı derhal teşhis edilmeli ve uygun antibiyotikle tedavi edilmelidir. Kromojenik besiyeri kaynağın hızlı ve doğru teşhisini yapmamızı sağlar. Chromagar mastitis GP Strep. agalactiae, Staph. aureus, Strep. uberis, ve enterokokların teşhisini yapmamızı kolaylaştırır. Chromagar mastitis GN E. coli, Klebsiella pneumoniae, Candida albicans, Proteus mirabilis bakterilerini renklerine göre ayırt edebilmemizi sağlar.


CHROMagar™ VRE

Vankomisine dirençli enterokoklar yüksek mortaliteye sahip bir infeksiyon etkenidir. Vankomisin direnç genlerinin G(+)’ler arasında transferi mümkündür. Bu nedenle bakteriyi çabuk teşhis etmek epidemik kontrol için büyük önem taşır. Chromagar VRE, VRE. faecalis ve VRE. faecium tanınmasını ve diğer bakterilerden ayrımını hızlı bir şekilde yapmamızı sağlar.

Türler

Koloni Rengi

VRE.faecalis/VRE.faecium

kırmızı – leylak

E.gallinarum/E.casseliflavus

mavi yada inhibe

Diğerleri Mavi, renksiz veya inhibe edilmiş

CHROMagar™ Psedomanas

CHROMagar Pseudomonas, pseudomonas türlerinin koloni rengine göre diğer bakterilerden ayrımını sağlar. 
Türler

Koloni Rengi

Pseudomonas aeruginosa

Mavi - yeşil

Pseudomonas fluorescens

Mavi - yeşil

Pseudomonas putida Mavi - yeşil
Pseudomonas fragilis Mavi - yeşil
Diğerleri İnhibe veya renksiz


Bize Ulaşın

+90 232 458 PIKO (7456)
Email : info@pikolab.com
Web : www.pikolab.com

social